Vanessa
Kurri

703

Ehdolla kuntavaaleissa Espoon vaalipiirissä

Olen 44-vuotias perheenäiti ja yrittäjä Espoosta. Minulla on 4 kouluikäistä lasta. Alueen päivähoito-ja koulumaailma, sekä harrastustoiminta on tullut viime vuosina hyvinkin tutuksi.

Halusin lähteä mukaan kuntavaaleihin, sillä tiedän, että minulla on kokemusta arjen asioista, jotka koskettavat varsinkin lapsiperheitä.

Luonteeltani olen huolehtivainen, enkä pelkää tarttua toimeen. Pidän siitä, että asioista puhutaan suoraan, mutta toista arvostaen. Olen myös oikeudenmukaisen ja ihmisläheisen elämän puolestapuhuja.

Meillä on vastuu toisistamme, mutta myös elinympäristöstämme. Meren läheisyys, sekä kaunis ja monipuolinen luonto ovat hyvin tärkeä osa Espoon vetovoimaa. Luonto ei ole korvattavissa. Meidän on pidettävä siitä huolta, ja vaalittava sitä myös jälkipolvillemmekin.

Tämän päivän valinnoilla teemme huomisen – tehdään yhdessä siitä hyvä!

”Ennakoimalla enemmän”

On tärkeää reagoida asioihin jo ennen kun asiat mutkistuvat, sillä jälkikäteen hoidettuna asiat maksavat enemmän. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että rakennetaan lapsuudesta asti toimiva tuen verkosto, jossa on aina oikea-aikainen tuki saatavilla. Se voi olla perheneuvolan apu vanhemmille vaikeina hetkinä, koululaisen saama tukiopetus tai ikäihmisen harrastustoiminta, joka pitää mielen virkeänä ja kunnosta huolta.

Kun arki on toimivaa ja ennaltaehkäisevää, tarve vaativiksi kasvaneille tukitoimille tai vaikka erikoissairaanhoidolle pienenee. Näillä kaikilla ennakoivilla toimilla säästämme pitkässä juoksussa yhteisiä verorahojamme.

Lapset ja nuoret

 • Kouluihin tulee saada lisää kuraattoreita ja psykologeja oppilaiden tueksi

 • Tunne-sekä vuorovaikutuskasvatusta laajemmin osaksi päiväkotien ja koulujen arkea

 • Ihmisten kohtaamiseen panostaminen
 • Lukioihin matalammat keskiarvorajat!

Pidetään ikäihmiset mukana

Ikääntyvän väeston ennaltaehkäiseviin vanhuspalveluihin tulee satsata.

 • Ikäihmisille aktiivista harrastustoimintaa

 • Kotona asuminen tulee mahdollistaa pidempään, mutta kotiin ei saa hylätä

 • Omaishoitajia tulee tukea taloudellisesti, sekä fyysisestä jaksamisesta tulee pitää huolta

 • Hoidon laatua ja valvontaa parannettava

 • Terveyspalvelut keskitettävä ja oltava helpommin saatavilla

 • Puhelinvastaajat pois- ihmiskontaktit pankki-ja terveyspalveluihin

 • 70+ vuotiaille ilmainen joukkoliikenne

 • Ikäihmisen ystävänä
  Olen useasti pyöritellyt mielessäni, kuinka saada ikäihmisille mielekästä tekemistä tai kuinka tehdä heidät näkyvämmäksi osaksi yhteiskuntaamme. Sen he ansaitsevat, sillä
 • Ihminen on ihmistä varten
  Pienen lapsen suurin tarve on saada hellyyttä ja läheisyyttä. Sitä haluavat myös koululaiset ja nuoret. Entäpä ikäihmiset? Tai sinä ja