PÄIVÄKOTI JA KOULU

1). Oppimisen haasteet jäävät huomioitta tai ne huomataan liian myöhään. Ajoissa annettu tuki ehkäisee myöhempiä ongelmia opiskelussa sekä mielen kuormittumisessa.

  • Lisää kuraattoreita ja psykologeja oppimisen tueksi

2). Lisääntyneet käytöshäiriöt ja kiusaamiset aiheuttavat pelkoa ja vaativat turhia resursseja välienselvittelyyn. Levottomassa ympäristössä kukaan ei viihdy.

  • Tunne-sekä vuorovaikutuskasvatus laajemmin osaksi päiväkotien ja koulujen arkea.
  • Ihmisten kohtaamiseen tulee panostaa. Se tukee opettajan jaksamista ja oppilaiden oppimista. Se myös vahvistaa koulun työrauhaa ja ehkäisee ongelmia.

3). Ei voi olla, että Espoossa pääsee lukioihin vain oppilaat, joiden keskiarvo on 9 pintaan. Tämä asettaa lapset eriarvoiseen asemaan muihin kaupunkeihin verrattuna. Tiukat keskiarvorajat luovat lisäpaineita.

  • Lukioihin matalammat keskiarvorajat!

4). Sisäilmaongelmat vaativat korjaamista ja uuden rakentamista. Lapselle tärkeintä on laadukas opetus ja henkilökohtainen tuki – ei mahtavat puitteet.

  • Rakentaminen tulee olla käytännöllistä ja kustannustehokasta
  • Järkiperusteinen ja maltillinen rakentaminen vapauttaa varoja tärkeimpään eli opetukseen

HARRASTUKSET JA VAPAA-AIKA

1). Lisää kerhoja ja matalan kynnyksen harrastuksia.

  • Koulujen tiloissa järjestettävät kerhot ja muu harrastetoiminta lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta, estää eriarvoisuutta, ehkäisee yksinäisyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä.
  • Ehkäisee lasten liiallista digimaailmaan uppoutumista.
  • Enemmän yhteistyötä yksityisten tahojen, seurojen ja yhdistysten kanssa.

2). Harrastukset tulee olla halvempia, jotta mahdollisimman moni pystyy harrastamaan, eikä koe sosiaalista ulkopuolisuutta.

3). Turvallinen harrasteyhteisö luo lisäturvaa lapsen elämään ja opettaa sosiaalisia taitoja, tunteiden ja tekojen hallintaa.

4). Harrastuspaikkojen tulee olla lähellä ja helposti saavutettavissa. Paremmat liikenneyhteydet helpottavat lasten liikkumista, eivätkä ole sidoksissa pelkästään vanhempien mahdollisuuksiin kuskata.

  • Parkkipaikkoja harrastuspaikkojen yhteyteen. Metrolla ei pääse kaikkialle.

5). Jo olemassa olevia liikuntapaikkoja tulee hoitaa ja huoltaa ajoissa.

MIELEN HYVINVOINTI

Jonot mielenterveyspalveluihin ovat aivan liian pitkät jo ennestään, ja vaikeat olot koronavuoden aikana ovat vain lisänneet tuen tarvetta.

1). Lasten ja nuorten on päästävä jonottamatta terapiaan ja muihin tukitoimiin.

2). Avainasemassa koulujen oppilashuollon ennakoiva työ.

3). Vanhempien ja muun perheen osallisuus lapsen hyvinvoinnissa huomioitava. Riittävät resurssit perheneuvoloihin ja nuorten sosiaalipalveluihin.